Komunikaty

Startujemy!

Zielony Toruń - Moje drzewo!

Jest to serwis ułatwiający mieszkańcom Torunia zgłaszanie propozycji miejsc, w których ich zdaniem można by posadzić nowe drzewo. Urząd Miasta Torunia używa tego narzędzia internetowego jako elementu stałych konsultacji społecznych związanych z rozwojem terenów zieleni miejskiej.

Główną częścią serwisu jest mapa miasta, na której widzimy ulice, budynki i ich numery, skwery, parki i inne składniki zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Jako podkładu używamy mapy tworzonej przez społeczność Open Street Maps, więc można się spodziewać, że zawartość mapy będzie sprawnie rozbudowywana - np. o najnowsze budynki czy drogi. Istotne jest to, że dzięki tej mapie możemy doskonale zorientować się terenie.

Miasto może sadzić drzewa na gruntach miejskich, a więc należących do Gminy Miasta Toruń. Dlatego też za pomocą serwisu Zielony Toruń - Moje drzewo można zaproponować lokalizację dla nowego drzewa właśnie na obszarze należącym do miasta.

Jak używać?
Używanie serwisu jest bardzo proste. Wystarczy wskazać krzyżykiem wybrany punkt na mapie i nacisnąć guzik "Utwórz wniosek", a następnie wypełnić kilka pól formularza i wysłać do urzędu.

Skąd wiadomo, że wskazany krzyżykiem punkt należy do miasta?
Jeżeli wskazany teren należy do miasta okienka z adresem i numerem działki znajdujące się w zielonym polu wypełnią się, a guzik "Utwórz wniosek" stanie się aktywny. Jeżeli wybrany teren nie jest miejski na dole zielonego okienka znajdującego się na mapie pojawi się komunikat w tej sprawie i nie będzie mozna utworzyć wniosku.

Co się będzie działo z Twoim zgłoszeniem?

Przesłany wniosek trafia do Wydziału Środowiska i Zieleni gdzie jest analizowany pod kątem zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego, bezpieczeństwa drogowego czy kolizji z infrastrukturą podziemną. W trakcie procesu analizy mieszkańcy na bieżąco otrzymują informacje o przebiegu prac nad ich wnioskami.

Jeśli teren spełnia założone kryteria, lokalizacja trafia do bazy terenów przeznaczonych do nasadzeń.

  Powrót